Dakrenovatie

Alle daken krijgen vroeg of laat te maken met veroudering en vaak lekkages als gevolg. Een dakrenovatie is dan onontkoombaar.

Een offerteaanvraag wordt door Brukoo snel in behandeling genomen. Er zal een afspraak met de opdrachtgever gemaakt worden voor een opname van het betreffende dak of daken. Deze opname is uitermate belangrijk voor een gedegen advies. Het dak, inclusief alle detailleringen, wordt exact ingemeten. Daarnaast zullen er dakinsnijdingen gemaakt worden ter bepaling van de dakconstructie en beoordeling van de kwaliteit van de eventueel aanwezige isolatie. Aan de hand van deze opname zal bepaald worden welke activiteiten noodzakelijk c.q. gewenst zijn om weer een duurzaam dak te realiseren. Vanzelfsprekend worden de eisen en wensen van de opdrachtgever hierin meegenomen.

Bij elke opdracht neemt de projectleider van Brukoo tijdig contact met u op over de planning en uitvoeringstermijn. Indien nodig en/of gewenst zal hij een afspraak maken voor een schouwing van de werkomgeving en het object. Ook kunnen er dan specifieke afspraken met u gemaakt worden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door vakbekwame dakdekkers die betrokken zijn bij hun werk.

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond levert Brukoo deze graag samen met u op. Na oplevering verstrekt Brukoo een garantiecertificaat en biedt een dakonderhoudsovereenkomst aan.

Contact