Daksysteem Grow

Brukoo hanteert een bewezen daksysteem dat de basis vormt voor daken met begroeiing.

Zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten verschijnen steeds vaker groene daken. Een groen dak is een duurzame keuze. Naast het visuele aspect, zorgt een groen dak voor een verbeterde luchtkwaliteit, een geleidelijke afvoer van hemelwater en een aangenamer stedelijk klimaat. Daarnaast draagt een groen dak bij aan een passieve koeling van de onderliggende ruimtes.

Grow is een volledig gegoten daksysteem op basis van perfect op elkaar afgestemde hoogwaardige materialen, die uitvoerig zijn getest op duurzaamheid en waterdichtheid.

Brukoo kan, naast het daksysteem, ook zorgen voor het leveren en aanbrengen van zowel extensieve- als intensieve vegetatie. Hiermee wordt, dankzij de samenwerking met strategische partners, een volledige ontzorging bewerkstelligd.

Voor meer informatie en eventuele subsidiemogelijkheden kunt u uiteraard contact met Brukoo opnemen.

Contact