Daksysteem Urban

Brukoo hanteert een bewezen daksysteem dat een zekere basis vormt voor intensief gebruik.

De vierkante meters in onze steden worden schaarser en kostbaarder. Gebouweigenaren en projectontwikkelaars kiezen er dan ook steeds vaker voor om de vele beschikbare vierkante meters dak optimaal te benutten. Te denken hierbij valt aan dakterrassen, rooftopbars, wandeldaken, tennisbanen etc..

Dankzij het volledig gegoten daksysteem Urban, wordt een bewezen zekerheid en duurzaamheid verkregen.

Brukoo kan, naast het daksysteem, ook zorgen voor het leveren en aanbrengen van een mogelijke inrichting van het dak. Hiermee wordt, dankzij de samenwerking met strategische partners, een volledige ontzorging bewerkstelligd.

Voor meer informatie en eventuele subsidiemogelijkheden kunt u uiteraard contact met Brukoo opnemen.

Contact